top of page

Mayara: De dobro je, ep7

Poslušaj emisiju:

Mixcloud
Youtube


Današnji sponzor je onaj u koji je u startu ulagao i Forrest Gump. Pričamo o Mekovim laktopima i kompjuktorima. Bez dlaka po jezicima (brijemo ih) govorimo što nam ide na pišulince. U ovoj epizoda su nam gosti otac i sin Pingu koji su potegnuli na dalek put zbog ovoga podcasta.

Gost: Pingu familija


De poprati:

wwweb: www.mayara.hr

Mayara meme FB: www.facebook.com/mayara30Mayara

meme IG: www.instagram.com/mayara.instacMayara

pokloni FB: www.facebook.com/mayarapokloni

Mayara pokloni IG: www.instagram.com/mayara.pokloni/7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page